EN
GE
ანგარიშები
21 ივნისი, 2016
კვლავაც ვერ მოხერხდა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების ცვლილებები და ბარიერის ზრდა არ არის საკმარისი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად.
16 ივნისი, 2016
16 ივნისს, ორგანიზაციებმა „სიდა“ და „სამართლიანი არჩევნები“ კონფერენცია „თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა და დეცენტრალიზაციის პროცესი - სამოქალაქო ორგანიზაციების შეფასებები“ გამართეს. შეხვედრას, რომელიც რამდენიმე საათი გაგრძელდა დაესწრნენ როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების,ასევე  არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
10 მაისი, 2016
„სამართლიანმა არჩევნებმა“ ცესკოდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის საფუძველზე, კომისიის ხელმძღვანელი პირებზე, წევრებსა თუ საშტატო თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასების, პრემიებისა და დანამატების ოდენობები შეისწავლა.
1 აპრილი, 2016
„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებისათვის“ საარჩევნო რეფორმის კუთხით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება წარმოადგენს. იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ საზოგადოების ნდობა, აუცილებელია ადმინისტრაციის დაკომპლექტება მიუკერძოებლად და გამჭვირვალედ ხდებოდეს. 
22 დეკემბერი, 2015
ანგარიში მოიცავს საჯარო მოხელეთა კონკურსის პროცესის სამართლებრივ შეფასებას და მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ ძირითად ტენდენციებს. ანგარიშში, ასევე, წარმოდგენილია ორგანიზაციის მოსაზრებები 2015 წლის 27 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის თაობაზე. 
7 ოქტომბერი, 2015
"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ ერთ-ერთი ყველაზე ფართო რეგიონული ქსელის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციაა, რომელიც 20 წლის წინ დაარსდა იმისთვის, რომ საარჩევნო პროცესებზე სამოქალაქო მონიტორინგი განეხორციელებინა. 

23 ივლისი, 2015
‘’სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ’’ (ISFED) განახორციელა სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ პირთა (ოჯახთა) გამოკითხვა და მათთვის სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული დახმარების პროცესის ეფექტურობის შეფასება. ‘’სამართლიანი არჩევნების’’ ინტერვიუერები იმყოფებოდნენ მერიის მიერ შექმნილ ვებ-პორტალზე1 მითითებულ ლოკაციებზე, სადაც, მერიის ინფორმაციით, სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები იმყოფებოდნენ. გამოკითხვა ჩატარდა 9 ივლისიდან 13 ივლისამდე პერიოდში.
28 მაისი, 2015
„ქართული ოცნების" ხელისუფლებაში ყოფნის პირველი ორი წლის შეფასების ანგარიში დღეს, 28 მაისს, 15-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარმოადგინა
21 მაისი, 2015
2015 წლის 22 მაისს, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ საჯარო მოხელეთა ატესტაციისა და კონკურსების პროცესის მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში წარმოადგინა. 

4 მაისი, 2015
კომისიის მიერ საქმეთა შესწავლის პროცესში გამოვლინდა ზეწოლის მეთოდები, სკოლის საქმიანობაში ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ჩარევა, პროფესიული კავშირისადმი კუთვნილების გამო ზეწოლა.
წინა |  1  2  [3]  4  5  6  7  8  | შემდეგი
All rights reserved & Design is copyrighted