EN
GE
ანგარიშები
12 თებერვალი, 2015
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოება 2014 წლის ოქტომბრიდან აკვირდება საჯარო მოხელეთა ატესტაციისა და კონკურსების პროცესს ტესტირებისა და გასაუბრებების ეტაპებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ორგანიზაციის 73 დამკვირვებელი მონიტორინგს ერთგვაროვანი მეთოდოლოგიისა და კითხვარების საფუძველზე ახორციელებს.
5 დეკემბერი, 2014
საქართველოს მასშტაბით, ყველაზე მეტი საჯარო მოსამსახურე (437) გათავისუფლდა გამგეობებიდან. მერიიდან გათავისუფლებული მოხელეების რაოდენობამ 287 შეადგინა, ხოლო საკრებულოდან - 159. 
4 დეკემბერი, 2014
საქართველოს მასშტაბით, ყველაზე მეტი საჯარო მოსამსახურე (437) გათავისუფლდა გამგეობებიდან. მერიიდან გათავისუფლებული მოხელეების რაოდენობამ 287 შეადგინა, ხოლო საკრებულოდან - 159. 
18 ოქტომბერი, 2014
"სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების" 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში.

17 ოქტომბერი, 2014
დღეს, 17 ოქტომბერს, “სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ 2014 წლის ადგილორივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში გამოაქვეყნა.
11 ივლისი, 2014
მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლინდა კანონსაწინააღმდეგო აგიტაციის ნიშნების შემცველი ერთი ფაქტი მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლის მხრიდან.
ასევე, თერჯოლის გამგებლის მოადგილის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ზეწოლას სოფ. ჭოგნარის რწმუნებულზე თანამდებობის დატოვების მოთხოვნით. 

6 ივნისი, 2014
6 ივნისს, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობების არჩევნების მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში მოიცავს 11 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით პერიოდს. „სამართლიანი არჩევნები“ დაკვირვებას საქართველოს ყველა საარჩევნო ოლქში 73 გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით ახორციელებს.საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვან ტენდენციას წარმოადგენდა სავარაუდო ზეწოლა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების კანდიდატებზე.
23 მაისი, 2014
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2014 წლის 16 მაისს დააკვირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებულ სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებს. ორგანიზაციამ მონიტორინგი განახორციელა არსებული 12 უბნიდან 6 უბანზე. ესენია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის N1 და N2 უბანი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის N1 და N2 უბანი, იურიდიული ფაკულტეტის N1 უბანი და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის N2 საარჩევნო უბანი.
15 მაისი, 2014

„საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვან ტენდენციას წარმოადგენდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები, კერძოდ, 7 შემთხვევა, რაც მმართველი გუნდის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში არაერთი პროექტის ინიცირებასა და ბიუჯეტის მოდიფიცირებაში გამოვლინდა. გარდა ამისა, ჩვენმა დამკვირვებლებმა გამოავლინეს არაუფლებამოსილი პირების წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის 1 შემთხვევა, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 6 ფაქტი და წინასაარჩევნო კამპანიაში ხელის შეშლის 1 ფაქტი“, - ამბობს ნინო ლომჯარია, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ აღმასრულებელი დირექტორი.

 

24 აპრილი, 2014
"ანგარიშში მოცემულია ორგანიზაციის მიერ 20 აპრილამდე დაფიქსირებული წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ხელის შეშლის 4 ფაქტი, პოლიტიკურად აქტიური პირების ზეწოლის 1, ხოლო დაკითხვა-დაპატიმრების 6 ფაქტი.  აღნიშნულ ფაქტებს ცალსახად ვგმობთ და მიგვაჩნია, რომ მსგავსი შემთხვევები მნიშვნელოვნად აფერხებს თავისუფალი და სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს არსებობას“,-ამბობს ნინო ლომჯარია
წინა |  1  2  3  [4]  5  6  7  8  | შემდეგი
All rights reserved & Design is copyrighted