EN
GE
ანგარიშები
21 მაისი, 2012
წინამდებარე ანგარიში მოიცავს 2012 წლის 1 აპრილიდან 4 მაისის ჩათვლით პერიოდს, აგრეთვე მოვლენებს, რომელთა განვითარებაც 1 აპრილამდე დაიწყო, მაგრამ მონიტორინგის პერიოდშიც მიმდინარეობდა. "სამართლიანი არჩევნების" დაკვირვებით, მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების 10, მუქარის 9, დარბევის 1, ბიზნესმენებზე/კერძო მესაკუთრეებზე პოლიტიკური მიზნით ზეწოლის 6, ჟურნალისტების საქმიანობისათვის ხელის შეშლის 3 შემთხვევა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილი ცალკეული ფაქტები, ორგანიზაციის მმოსაზრებით, შეიცავენ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. წინამდებარე ანგარიშში საუბარია, ასევე, საყურადღებო ტენდენციებზე, რომლებიც გამოიკვეთა საანგარიშო პერიოდში და და შესაძლოა უკავშირდებოდეს ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივად გამოყენების შემთხვევებს. "სამართლიანი არჩევნები" მიესალმება 2012 წლის 18 მაისს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისო კომისიის შექმნას და იმედს გამოთქვამს, რომ ანგარიშში მოყვანილი ფაქტები არ დარჩება შესაბამისი უწყებების სათანადო შესწავლისა და რეაგირების გარეშე.
30 მაისი, 2010
„სამართლიანი არჩევნებმა“ განახორციელა წინასაარჩევნო, არჩევნების დღისა და არჩევნების
შემდგომ პერიოდს მონიტორინგი. ორგანიზაციის გრძელვადიანი და მოკლე ვადიანი
დამკვირვებლების მიერ საქართველოს მაშტაბით მოპოვებული ინფორმაცია საარჩევნო
პროცესების და დარღვევების შესახებ სხვადასხვა საშუალებების მეშვეობით მიეწოდა
ადგილობრივ და საერთაშორისო საზოგადოებას.
9 ივლისი, 2008
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED) წარმოგიდგენთ წინასაარჩევნო პერიოდის შემაჯამებელ ანგარიშს. იხილეთ ვრცლად:
5 იანვარი, 2008
"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება" (ISFED) წარმოგიდგენთ წინასაარჩევნო პერიოდის შემაჯამებელ ანგარიშს. 
5 ოქტომბერი, 2006
2006 წლის 5 ოქტომბერს, საქართველოში ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის
არჩევნები. არჩევნები განხორციელდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, 76
საარჩევნო ოლქში, კონფლიქტურის ზონების - ქვემო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის
გარდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს –
საკრებულოს არჩევნები ჩატარდა როგორც მაჟორიტარული, ისე პროპორციული
სისტემის საფუძველზე და აირჩა 4 თემის, 60 მუნიციპალიტეტის (ყოფილი რაიონის)
და 4 თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის, რუსთავის, ფოთის, ქუთაისისა და
დედაქალაქის - თბილისის საკრებულოები.
2 ოქტომბერი, 2005
2005 წლის 1 ოქტომბერს, საქართველოს ხუთ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში:
#5 ისნის, #57 ტყიბულის, #79 ბათუმის, #81 ქობულეთისა და #82 შუახევის
საარჩევნო ოლქებში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები მაჟორიტარული სისტემის
საფუძველზე; შედეგად, ზემოხსენებულ საარჩევნო ოლქებში აირჩა პარლამენტის
ხუთი მაჟორიტარი წევრი, ერთი საარჩევნო ოლქიდან ერთი მანდატის
პრინციპით.
28 მარტი, 2004
2004 წლის 28 მარტს ჩატარდა ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით.
ქვეყნის ახალი ხელისუფლების მიერ ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას უდიდესი
მნიშვნელობა ენიჭებოდა საქართველოს, როგორც დემოკრატიული და სამართლებრივი
სახელმწიფოს, საერთაშორისო პრესტიჟისა და მომავლისათვის. საზოგადოების განსაკუთრებულ
ყურადღებას იწვევდა ის ფაქტი, რომ საქმე ეხებოდა ერთხელ უკვე ჩაშლილი და ბათილად
ცნობილი საპარლამენტო არჩევნების ხელახლა ჩატარებას, რაც კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას
სძენდა 28 მარტის არჩევნებს.
წინა |  1  ...  3  4  5  6  [7] 
All rights reserved & Design is copyrighted