EN
GE
Statements
January 20, 2018
საქმის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით ეჭვები იმ ფაქტმა გაამძაფრა, რომ გავრცელებული ინფორმაციით, ბრალდებული „პრივილეგირებული ოჯახის” წევრია, რაც ქვეყანაში არსებული არაჯანსაღი მართლმსაჯულების სისტემის პირობებში ქმნის შესაძლებლობას საქმის წარმოება მიკერძოებულად წარიმართოს. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ საქმეში შესაძლოა ჩართული იყოს ერთ-ერთი პოლიტიკური თანამდებობის პირი.
January 16, 2018
მივესალმებით საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ვეტო დაადოს “მაუწყებლობის შესახებ” კანონში შესატან ცვლილებებს, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად ითვალისწინებს საზოგადოებრივი მაუწყებელისთვის გაუმჭვირვალე შესყიდვების პროცედურებს, კომერციული რეკლამისა თუ სპონსორობის განთავსების დროის გაზრდას და სხვა პრობლემატურ საკითხებს.
January 11, 2018
თავმჯდომარეების და მათი მოადგილეების დანიშვნის კრიტერიუმებისა და წესის კანონით შემოღების გარეშე, საკითხის მხოლოდ ტექნიკურად დაზუსტება ნათელს ხდის, რომ კანონმდებელი ითვალისწინებს სასამართლო სისტემის საჭიროებებს ისე, რომ უგულებელყოფს არსებულ რეალობას, რაც აძლიერებს კლანურ მმართველობას სასამართლო სისტემაში.
December 27, 2017
The violations during the operation clearly show the need for the law enforcement system reform, which would change the nature of the police force, making them oriented to protection of human rights and earning trust of the public. This further demonstrates the urgency for creating the independent investigative mechanism for investigating crimes of law enforcement officers.
December 15, 2017
It should be noted that none of the above mentioned issues has been reflected in the initial text of the constitutional amendments and they were revealed at the last meeting of universal public discussions which was attended only by the representatives of the constitutional bodies. These amendments have neither been mentioned in the text of the explanatory memorandum.
December 13, 2017
მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს, გამოიჩინოს კეთილგონიერება და არ გაითვალისწინოს იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებული ინფორმაციის თავისუფლების შემზღუდავი და საჯარო ინფორმაციაზე წვდომის უფლების დაცულ სფეროში არათანაზომიერი ჩარევის მაღალ რისკის შემცვლელი ინიციატივა.
December 12, 2017
ISFED found that the election process was accompanied by certain procedural violations and technical errors. Substantial violation was observed at the end of the voting, namely, finding two commissioners in possession of several ballots of same kind, but illegal use of these ballots was avoided as a result of timely reaction to the violations along with sealing the ballot boxes by the Counting Commission and the assembly chair. Therefore legitimacy of the polling process was not undermined. ISFED found that despite irregularities, violations detected did not have any substantial impact on expression of the will of the participants of the General Assembly. 

November 14, 2017
საზოგადოებას და განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს უნდა ესმოდეთ, რომ ლგბტ ადამიანები არიან საზოგადოების თანასწორი წევრები და მათ თანასწორი უფლებები გააჩნიათ. მათი უფლებების აღიარება და დაცვა არა პროპაგანდა არამედ საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო დოკუმენტებით სახელმწიფოს ნაკისრი ვალდებულებაა. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, პოლიტიკოსების მიერ ლგბტ ადამიანების უფლებებზე საუბრისას რუსული პროპაგანდის მიერ დამკვიდრებული ტერმინის “ლგბტ პროპაგანდის” გამოყენება.
November 13, 2017
Events after the vote count at polling station #59 (Nasakirali settlement) of Ozurgeti #60 electoral district create substantial suspicions that there was a focused attempt to create disturbances at the precinct which would result in its annulment. Based on full observation of the voting and tabulation process, ISFED underscores that there is no substantial ground for annulment of the PEC #59 as the integrity of elections at the polling station is not threatened. 
November 10, 2017
The monitoring found that the period between the first and the second round of local self-government elections was marked by instances of harassment/intimidation on political grounds and misuse of administrative resources in Ozurgeti, which threaten equal and free pre-election environment.
[1]  2  3  4  5  ...  35  | Next
All rights reserved & Design is copyrighted