EN
GE
არქივი
5 თებერვალი, 2014
ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობა ფორმალურ ხასიათს ატარებს და მმართველი კოალიციის წარმომადგენლები არ ცდილობენ ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრების მნიშვნელოვანი რეკომენდაციების შეჯერებას.  მიგვაჩნია, რომ მმართველი გუნდის მიერ შემოთავაზებული ცვლილებები არ წარმოადგენს საქართველოში სამართლიანი საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბების მცდელობას და მხოლოდ ზედაპირულ ხასიათს ატარებს. 
29 იანვარი, 2014
ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსი არა მარტო პოლიტიკური, არამედ საზოგადოების ფართო წრის განხილვის და დებატების საგანი გახდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები წლების მანძილზე მრავალი პრობლემის წინაშე იდგნენ, მათ შორის, ფინანსური რესურსების ნაკლებობა და ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დამოკიდებულება ყველაზე დიდ დაბრკოლებას წარმოადგენდა. შესაბამისად, ვერ ხერხდებოდა ადგილობრივი საჭიროებების სწორად განსაზღვრა და მათი გადაჭრისთვის აუცილებელი ფინანსური რესურსების გენერირება, იმისათვის რომ ადგილობრივ დონეზე სერვისის მიწოდების ხარისხი ეფექტური და დროული ყოფილიყო.
29 იანვარი, 2014
ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსი არა მარტო პოლიტიკური, არამედ საზოგადოების ფართო წრის განხილვის და დებატების საგანი გახდა. ამ მიზეზით ორგანიზაციამ გადაწყვიტა ჩაეტარებინა კვლევა და უკეთ გაეცნო საზოგადოებისთვის ის საკითხები, რომელიც დისკუსიის საგანი გახდა.
27 იანვარი, 2014
2014 წლის 23 იანვარს, საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეობის კანდიდატების მეორე ეტაპის კენჭისყრა. ორივე ეტაპის კენჭისყრის შედეგად, ცხრა ვაკანტურ თანამდებობაზე სულ ოთხი კანდიდატი აირჩა.

24 იანვარი, 2014
ცვლილებების განხორციელება, როგორც მინიმუმ, არსებითად მნიშვნელოვანია არჩევნების სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარებისთვის. ამასთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე დარჩენილ დროში მითითებული ცვლილებების განხორციელება დროში მოსწრებადია. 
23 იანვარი, 2014
„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსა“ და „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ განცხადება მერებისა და გამგებლების არჩევის წესისა და  მათთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ.
20 იანვარი, 2014
თვითმმართველობის რეფორმის წარმატებულად განსახორციელებლად უმნიშვნელოვანესია თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ისეთი საარჩევნო სისტემის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და ამომრჩეველთა ნების პროპორციულად ასახვას მანდატებში.
20 იანვარი, 2014
დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა დიდი ხანია წარმოადგენს კრიტიკის საგანს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, ვინაიდან, ვერ უზრუნველყოფს ამომრჩეველთა ნების პროპორციულად ასახვას მანდატებში, დიდია ამომრჩეველთა დაკარგული ხმების რაოდენობა, არ არის დაცული ერთი ხმის თანასწორობის პრინციპი.
17 იანვარი, 2014
2013 წლის 30 დეკემბერს თანამდებობა დატოვა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ. მის ირგვლივ განვითარებულმა მოვლენებმა, მათ შორის ნასამართლობასა და იურიდიულ განათლებასთან დაკავშირებით გაჩენილმა შეკითხვებმა ნათლად წარმოაჩინა, კანდიდატურის შერჩევის მნიშვნელობა და ამ პროცესში პროკურორის შერჩევა-დანიშვნაზე პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების - იუსტიციის მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის პასუხისმგებლობა.
17 იანვარი, 2014
ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები შეშფოთებას გამოვთქვამთ ივანე მერაბიშვილის მიერ 16 დეკემბერს გახმაურებულ ბრალდებებზე ხელისუფლების მხრიდან  არასათანადო რეაგირების გამო.
წინა |  1  ...  46  47  48  49  [50]  51  52  53  54  ...  63  | შემდეგი
All rights reserved & Design is copyrighted