EN
GE
არქივი
27 აპრილი, 2013
„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ განაგრძობს შუალედური არჩევნების მონიტორინგს საქართველოს სამ საარჩევნო ოლქში. წინამდებარე განცხადებაში წარმოგიდგენთ ინფორმაციას 11 საათის შემდგომ დაფიქსირებული დარღვევების თაობაზე.
26 აპრილი, 2013
"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების" საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" - 27 აპრილის შუალედური საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდის საარჩევნო პროცესების შეფასება. 
26 აპრილი, 2013
ერთობლივი პრეს-კონფერენცია გაიმართება "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების" ცენტრალურ ოფისში, პარასკევს, 2013 წლის 26 აპრილს, 14:00 საათზე. მისამართი: თბილისი, ონიაშვილს ქ. N 37
22 აპრილი, 2013
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება" (ISFED) წარმოგიდგენთ არჩევნების შემდგომი პროცესების მონიტორინგის მესამე ანგარიშს, რომელიც მოიცავს თვითმმართველობებში განხორციელებული პოლიტიკური პროცესების, საკადრო ცვლილებების, საპროტესტო აქციებისა და თვითმმართველობის მოხელეთა მიმართ განხორციელებული სამართლებრივი დევნის შესახებ ინფორმაციას.
18 აპრილი, 2013
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ 2013 წლის 19 აპრილს თბილისში დაგეგმილი აქციის მიმდინარეობას დააკვირდება.
16 აპრილი, 2013
14  აპრილს  ცესკომ  საუბნო  კომისიის  მდივნების  დანიშვნასთან  დაკავშირებით  არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული მოსაზრებების თაობაზე განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში ცესკო აღნიშნავს, რომ „მსგავს საკითხებზე გამოთქმული კომპეტენტური მოსაზრებები უნდა ეფუძნებოდეს კანონის უზენაესობის პრინციპს და არა პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას“. აღნიშნული საკითხის განსახლიველად ცესკო მოუწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს საჯარო დისკუსიაზე - „სამოქალაქო სექტორის როლი საარჩევნო პროცესებში.“
15 აპრილი, 2013
2013 წლის 26 თებერვლის #7/2013    დადგენილებით ცესკომ 27 აპრილის შუალედური არჩევნებისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია დაამტკიცა. ინსტრუქციით განიმარტა საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის წესი  და აღინიშნა, რომ კომისიის მდივანი აირჩევა პარტიების მიერ დანიშნულ წევრთაგან (გარდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ დანიშნული წევრისა).
26 მარტი, 2013
„სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ“ საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ადგილობრივ თვითმმართველობებში მიმდინარე საშტატო ცვლილებები შეისწავლა. მოპოვებული საჯარო ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც ორგანიზაციამ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან გამოითხოვა, 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2013 წლის 28 თებერვლამდე გათავისუფლებულია 1790 თანამშრომელი.    69 მუნიციპალიტეტიდან საკადრო ცვლილებები 54 გამგეობასა და 25 საკრებულოში განხორციელდა.
22 მარტი, 2013
ანგარიში წარმოადგენს "სამართლიანიარჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების" 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის შედეგებს.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე "სამართლიანი არჩევნები", როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ფართო ქსელის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, აქტიურად იყო ჩართული როგორც წინასაარჩევნო, აგრეთვე არჩევნების დღისა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგის პროცესში.
22 მარტი, 2013
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მხარდაჭერის პროექტის“ ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა ევროპის საბჭოსა და საქართველოში ნიდერლანდების
საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო
საზოგადოება“ მიზნად ისახავდა ხელი შეეწყო ამომრჩეველთა სიის სრულყოფის პროცესისათვის
კომისიის საქმიანობის მონიტორინგის, გამოცდილების გაზიარებისა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების გზით. პროექტი დაიწყო 2012 წლის 16 მარტს და გაგრძელდა 2012 წლის 1 დეკემბრამდე.
წინა |  1  ...  59  60  61  62  [63]  64  65  66  67  | შემდეგი
All rights reserved & Design is copyrighted