ISFED http://www.isfed.ge Rss Feeds ka-ge კოალიცია და სახალხო დამცველი ეხმიანებიან დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის თაობაზე ხელისუფლების ინციატივას http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1320&lang=geo წევრი ორგანიზაციები და საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური კუთვნილებით ან აფილირებით დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ხელმძღვანელის დანიშვნა სრულად ეწინააღმდეგება მექანიზმის არსს. აუცილებელია კანდიდატი შეირჩეს გამჭვირვალე პროცესით, კანონში ნათლად გაწერილი კრიტერიუმებითა და საზოგადოების მაღალი ჩართულობით. 2017-11-24 00:00:00 რიგადან ბრიუსელამდე: საქართველოს მოლოდინები აღმოსავლეთ პარტნიორობიდან http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1319&lang=geo 2017-11-21 00:00:00 კოალიცია უარყოფითად აფასებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის შესარჩევი კონკურსის გაუმჭვირვალედ მიმდინარეობას http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1318&lang=geo იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოვუწოდებთ, გამოაქვეყნოს იმ კანდიდატების ვინაობა და მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემები, რომლებიც მონაწილეობენ გამოცხადებულ კონკურსში. გარდა ამისა, იქიდან გამომდინარე, რომ კანდიდატებთან გასაუბრების ეტაპი უკვე დასრულდა, საბჭოს მოვუწოდებთ გამოაქვეყნოს კონკურსანტებთან გასაუბრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერები. 2017-11-20 00:00:00 არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება სახალხო დამცველის კონსტიტუციური ინსტიტუტის დისკრედიტაციის კამპანიის თაობაზე http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1317&lang=geo ამ პროცესში განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადება, საიდანაც ისე ჩანს, რომ სასამართლოს ან წარმოდგენა არა აქვს სახალხო დამცველის მანდატის შესახებ ან ეს წარმოდგენა ემყარება პოლიტიკურ კონიუნქტურას, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს ვითარებას. 2017-11-17 00:00:00 ფრაქციის შექმნისთვის სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვება გაუმართლებელია http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1316&lang=geo იმედს ვიტოვებთ, რომ საქართველოს პარლამენტი მხედველობაში მიიღებს ყველა ზემოთ დასახელებულ გარემოებას, მხარს არ დაუჭერს დასახელებულ ინიციატივას და ამავდროულად შექმნის სადისკუსიო სივრცეს პარტიების დაფინანსების არსებული წესის გასაუმჯობესებლად. 2017-11-16 00:00:00 „არა ფობიას!“ განცხადება ქვეყანაში გაძლიერებული ჰომოფობიური განწყობების შესახებ http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1315&lang=geo საზოგადოებას და განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს უნდა ესმოდეთ, რომ ლგბტ ადამიანები არიან საზოგადოების თანასწორი წევრები და მათ თანასწორი უფლებები გააჩნიათ. მათი უფლებების აღიარება და დაცვა არა პროპაგანდა არამედ საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო დოკუმენტებით სახელმწიფოს ნაკისრი ვალდებულებაა. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, პოლიტიკოსების მიერ ლგბტ ადამიანების უფლებებზე საუბრისას რუსული პროპაგანდის მიერ დამკვიდრებული ტერმინის “ლგბტ პროპაგანდის” გამოყენება. 2017-11-14 00:00:00 ხმების პარალელური დათვლის (PVT) შედეგები http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1314&lang=geo

2017-11-13 00:00:00
ოზურგეთის #59 საარჩევნო უბნის შედეგები არ უნდა გაბათილდეს http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1313&lang=geo ნასაკირალის უბანზე განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ ადგილი ჰქონდა უბნის შედეგების გაბათილების მცდელობას, რადგან ამ უბანზე და მისი შედეგების გათვალისწინებით, ოზურგეთის ოლქშიც დამოუკიდებელი კანდიტატი იმარჯვებდა. 2017-11-13 00:00:00 კენჭისყრის მიმდინარეობისა და უბნის დახურვის პროცესის შეფასება http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1312&lang=geo

2017-11-12 00:00:00
კენჭისყრის მიმდინარეობა 19:00 საათისთვის http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1311&lang=geo

2017-11-12 00:00:00
კენჭისყრის მიმდინარეობა 15:00 საათისთვის http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1310&lang=geo 2017-11-12 00:00:00 უბნის გახსნისა და მოწყობის პროცესი http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1309&lang=geo


2017-11-12 00:00:00
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები: მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდის შეფასება http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1308&lang=geo დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ და მეორე ტურებს შორის პერიოდი პოლიტიკური ნიშნით მუქარა-ზეწოლისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფონზე მიმდინარეობს ოზურგეთში, რაც ხელს უშლის თანასწორ და თავისუფალ წინასაარჩევნო გარემოს. 2017-11-10 00:00:00 საოლქო კომისიებში საჩივრების განხილვის პროცესის შეფასება http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1305&lang=geo მოვუწოდებთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, მეორე ტურის კენჭრისყრის დღეს და მის შემდეგ წარდგენილი საჩივრების განხილვისას გაითვალისწინოს გამოვლენილი პრობლემები, მოახდინოს საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებულ დარღვევებზე ეფექტური რეაგირება და არ წაახალისოს საარჩევნო დარღვევები საარჩევნო კომისიის წევრთათვის პასუხისმგებლობის არიდებით. 2017-11-02 02:50:00 სადამკვირვებლო ორგანიზაციები მოუწოდებენ სამართალდამცავ ორგანოებს, თიანეთის საოლქო და #20 საუბნო საარჩევნო კომისიის ქმედებებით დაინტერესდეს http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1307&lang=geo 2017 წლის 27 ოქტომბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა მცხეთის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც, ბათილად იქნა ცნობილი თიანეთის #19 საოლქო საარჩევნო კომისიის #16 და #17 განკარგულებები. 2017-11-02 00:00:00 საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე მოვლენები შეშფოთებას იწვევს http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1306&lang=geo საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე მოვლენები, ყოფილი პრემიერ მინისტრის ბიძინა ივანიშვილისა და ხელისუფლების გავლენის გაძლიერება, იწვევს შეშფოთებას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს არხის მიუკერძოებლობას და პოლიტიზირების რისკებს აჩენს, რაც ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობის იდეას და საფრთხეს უქმნის მედია გარემოს. 2017-11-02 00:00:00 არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება პაატა პავლიაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე http://www.isfed.ge/index.php?a=main&pid=1304&lang=geo მომხდარი შემთხვევა არის სამწუხარო დადასტურება იმ პრობლემების, რომლებზეც ბოლო წლებში აქტიურად საუბრობს არასამთავრობო სექტორი. ეს ტრაგიკული შემთხვევა კიდევ ერთხელ აყენებს დღის წესრიგში პოლიციის სისტემური რეფორმის საჭიროებას, რომელმაც უნდა შექმნას რეალურად ხალხის სამსახურში მდგომი სამართალდამცავი უწყება, რომლის მიმართაც საზოგადოებას ექნება მაღალი ნდობა და თანამშრომლობის სურვილი. ამავდროულად, საჭიროა შეიქმნას ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც უპასუხებს სამართალდამცავების დაუსჯელობის პრობლემას. 2017-10-30 00:00:00