გამგეობა

ნინო ხითარიშვილი
თუთა ჩხეიძე
მიშა კეჭაყმაძე
გიორგი გოგია
თამარ გურჩიანი
თამარ ჯიჯიხია
ზვიად ქორიძე
ნინო გობრონიძე
ნატა ძველიშვილი