მიმდინარე

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო 2019 - 31 მარტი 2021 ბიუჯეტი: 1,499,953.3 აშშ დოლარი დონორი: შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო და პოლიტიკური პროცესები ...

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის– NED ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2019– 31მაისი, 2020 ბიუჯეტი: 100,930 აშშ დოლარი პროექტის მიზანი: საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება; ...

სოციალური მედიის მონიტორინგი

სოციალური მედიის მონიტორინგი

ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო 2018 - 30 ოქტომბერი 2019 ბიუჯეტი: 125,320 ლარი დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში პროექტის მიზანი: არჩევნების კონტექსტში სოციალური მედიის გავლენის სისტემური შეფასებისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიურ ...