მიმდინარე

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო 2019 - 31 მარტი 2021

ბიუჯეტი: 1,499,953.3 აშშ დოლარი

დონორი: შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო და პოლიტიკური პროცესების გაძლიერება არჩევნებში ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობის გზით.

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:

  • ანგარიშვალდებულება: საზოგადოებისთვის არჩევნებისა და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პროცესების შესახებ ობიექტური და დამოუკიდებელი შეფასების მიწოდება სანდო და ინოვაციური მეთოდოლოგიის გამოყენებით;
  • სამართლიანობა: საარჩევნო დარღვევების დროული აღმოჩენით და მათზე რეგირების მეშვეობით გაზარდოს საარჩევნო პროცესების ცნობადობა ამომრჩევლებში, ასევე თვალყური ადევნოს საარჩევნო ადმინისტრაციის და შესაბამისი ორგანოების მიერ საარჩევნო დარღვევების განხილვის პროცესს.
  • რეფორმები: ხელი შეუწყოს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესებას რეკომენდაციების შემუშავებით და საარჩევნო რეფორმების ადვოკატირების გზით.