სამოქალაქო განათლება

სტაჟირების პროგრამის მონაწილეებმა კვლევით დოკუმენტები შეიმუშავეს

პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერება საქართველოში“ სტაჟირების პროგრამის მონაწილეებმა კვლევით დოკუმენტები შეიმუშავეს. ოთხმა მონაწილემ სტაჟირება სხვადასხვა საერთაშორისო და სამოქალაქო ორგანიზაციაში სტაჟირებას გაიარეს. სტაჟირების პროგრამა 3 თვიანი იყო და მონაწილეებმა ორგანიზაციების ყოველდღიურ აქტივობებში ჩართულობასთან ერთად, საკუთარ კვლევებზე იმუშავეს.

პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერება საქართველოში“ Black Sea Trust for Regional Cooperation-ის ფინანსური და “სამართლიანი არჩევნების“ ტექნიკური მხარდაჭერით მიმდინარეობს.