გამგეობა

  • ნინო ჯაფარიძე (გამგეობის თავმჯდომარე)
  • ეკატერინე მეტრეველი
  • მიხეილ ბენიძე
  • მარიამ გოგოსაშვილი
  • მარინა კიკვაძე
  • სალომე მუხურაძე
  • გიორგი გულიაშვილი
  • არჩილ ფაშალიშვილი
  • ია ხასაია