დასრულებული

Საზოგადოების მედეგობის გაზრდა  მავნე საარჩევნო ზეგავლენისა და დეზინფორმაციული კამპანიების წინააღმდეგ

Საზოგადოების მედეგობის გაზრდა მავნე საარჩევნო ზეგავლენისა და დეზინფორმაციული კამპანიების წინააღმდეგ

ბიუჯეტი: 34,997.20 ევრო ხანგრძლივობა: 01 ნოემბერი, 2022 - 30 აპრილი დონორი: EED - ევროპული წვლილი დემოკრატიისთვის პროექტის მიზანი: 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დეზინფორმაციის წინააღმდეგ  საზოგადოების მედეგობის გაძლიერება. პროექტით ...

2024 წლის არჩევნებისთვის, დემოკრატიული რეფორმების ადვოკატირებისა და სიღრმისეული კვლევის განხორციელების გზით, საარჩევნო-დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭ ...

2024 წლის არჩევნებისთვის, დემოკრატიული რეფორმების ადვოკატირებისა და სიღრმისეული კვლევის განხორციელების გზით, საარჩევნო-დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭ ...

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის (NED) ხანგრძლივობა: 01 ოქტომბერი, 2022 - 30 სექტემბერი, 2023 ბიუჯეტი: 148,763.00 აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი:  • ფართო საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა და 2024 წლის არჩევნებისთვის მომზა ...

სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერება საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერება საქართველოში

  დონორი: შავი ზღვის ფონდი რეგიონული თანამშრომლობისთვის  კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 11.2021 - 09.2022  ბიუჯეტი: 58,721.80 აშშ დოლარი    მიზნები:  ადგილობრივი/რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტების გაძლიერება/შესაძ ...

დეზინფორმაციის მიმართ საზოგადოებრივი მედეგობის გაძლიერება

დეზინფორმაციის მიმართ საზოგადოებრივი მედეგობის გაძლიერება

დონორი: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში  კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 11.2021-12.2022  ბიუჯეტი: 171,571 ლარი    მიზნები: კრიტიკული აზროვნების, მედიაწიგნიერებისა და შინაარსის გადამოწმების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების გზით დეზ ...

2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფა

2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფა

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2021 - 31 დეკემბერი, 2021 ბიუჯეტი: USD 38,750 პროექტის მიზნები: პროექტის უმთავრესი მიზანია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თანასწორ, უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების ხელ ...

სოციალური მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების წახალისება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

სოციალური მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების წახალისება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2021 - 30 ივნისი, 2022 ბიუჯეტი: 284,270.8 ლარი პროექტის მიზნები: · 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში სოციალური მედიის გამოყენების ანალიზი; · სა ...

არჩევნების სანდოობის დაცვა საქართველოში

არჩევნების სანდოობის დაცვა საქართველოში

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2021 - 31 ივლისი, 2022 ბიუჯეტი: 130,752 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: პროექტის ზოგადი მიზანია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარების ...

სამოქალაქო დაკვირვების გაძლიერება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

სამოქალაქო დაკვირვების გაძლიერება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: გაერთიანებული სამეფოს საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2021 - 31 დეკემბერი, 2021 ბიუჯეტი: £19,997.70 ფუნტი პროექტის მიზნები: პროექტის ზოგადი მიზანია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თავისუფალ, სამართლიან და ...