მიმდინარე

დეზინფორმაციის მიმართ საზოგადოებრივი მედეგობის გაძლიერება

დეზინფორმაციის მიმართ საზოგადოებრივი მედეგობის გაძლიერება

დონორი: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში  კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 11.2021-12.2022  ბიუჯეტი: 171,571 ლარი    მიზნები: კრიტიკული აზროვნების, მედიაწიგნიერებისა და შინაარსის გადამოწმების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების გზით დეზ ...

სოციალური მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების წახალისება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

სოციალური მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების წახალისება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2021 - 30 ივნისი, 2022 ბიუჯეტი: 284,270.8 ლარი პროექტის მიზნები: · 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში სოციალური მედიის გამოყენების ანალიზი; · სა ...

არჩევნების სანდოობის დაცვა საქართველოში

არჩევნების სანდოობის დაცვა საქართველოში

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2021 - 31 ივლისი, 2022 ბიუჯეტი: 130,752 აშშ დოლარი პროექტის მიზნები: პროექტის ზოგადი მიზანია 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარების ...

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2019 - 31 მარტი, 2022 ბიუჯეტი: 1,499,953.3 აშშ დოლარი დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო და პოლი ...