მიმდინარე

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ხანგრძლივობა: 1 მარტი 2022 - 1 მარტი, 2025 ბიუჯეტი: 900,000 აშშ დოლარი დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო და პოლიტიკური პ ...

მართლმსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისთვის

მართლმსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისთვის

დონორი: USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა ხანგრძლივობა: 1 ივნისი, 2022 – 30 ნოემბერი 2023 პარტნიორი ორგანიზაცია: საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) ბიუჯეტი: 94142.08 $ აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია პოლიტიკურ ...

სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერება საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერება საქართველოში

  დონორი: შავი ზღვის ფონდი რეგიონული თანამშრომლობისთვის  კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 11.2021 - 09.2021  ბიუჯეტი: 58,721.80 აშშ დოლარი    მიზნები:  ადგილობრივი/რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტების გაძლიერება/შესაძ ...

დეზინფორმაციის მიმართ საზოგადოებრივი მედეგობის გაძლიერება

დეზინფორმაციის მიმართ საზოგადოებრივი მედეგობის გაძლიერება

დონორი: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში  კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 11.2021-12.2022  ბიუჯეტი: 171,571 ლარი    მიზნები: კრიტიკული აზროვნების, მედიაწიგნიერებისა და შინაარსის გადამოწმების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების გზით დეზ ...

სოციალური მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების წახალისება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

სოციალური მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების წახალისება 2021 წლის ადგილიბრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას

დონორი: ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 ივლისი, 2021 - 30 ივნისი, 2022 ბიუჯეტი: 284,270.8 ლარი პროექტის მიზნები: · 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში სოციალური მედიის გამოყენების ანალიზი; · სა ...