მიმდინარე

საქართველოს მოქალაქეების  ინფორმაციული სანდოობის დაცვა სოციალურ ქსელებში მიმდინარე გავლენის ოპერაციებისგან

საქართველოს მოქალაქეების ინფორმაციული სანდოობის დაცვა სოციალურ ქსელებში მიმდინარე გავლენის ოპერაციებისგან

დონორი: ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2023 – 31 ოქტომბერი, 2024 ბიუჯეტი: 180 000 ლარი პროექტის მიზანი: საქართველოს მდგრადობის გაზრდა დეზინფორმაციისა და მადისკრედიტირებელი კამპანიების წინააღმდეგ სოციალურ ...

საჯარო სექტორიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ პირთა სამართლებრივი დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

საჯარო სექტორიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ პირთა სამართლებრივი დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF) ხანგრძლივობა: 3 ნოემბერი, 2022 – 3 ნოემბერი, 2023 ბიუჯეტი: 25 000 აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი: პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ პირთა უფლებების დაცვა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პოლიტიკუ ...

2024 წლის არჩევნებისთვის, დემოკრატიული რეფორმების ადვოკატირებისა და სიღრმისეული კვლევის განხორციელების გზით, საარჩევნო-დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭ ...

2024 წლის არჩევნებისთვის, დემოკრატიული რეფორმების ადვოკატირებისა და სიღრმისეული კვლევის განხორციელების გზით, საარჩევნო-დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭ ...

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის (NED) ხანგრძლივობა: 01 ოქტომბერი, 2022 - 30 სექტემბერი, 2023 ბიუჯეტი: 148,763.00 აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი:  • ფართო საარჩევნო რეფორმების ხელშეწყობა და 2024 წლის არჩევნებისთვის მომზა ...

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ხანგრძლივობა: 01 მარტი, 2022 - 31 მარტი, 2025 ბიუჯეტი: 900,000 აშშ დოლარი დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო და პოლიტიკური პრო ...

მართლმსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისთვის

მართლმსაჯულებაზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიისა და საჯარო სექტორში დასაქმებულებისთვის

დონორი: EWMI (USAID-ის სამართლის უზენაესობის პროგრამა)  ხანგრძლივობა:  01 ივლისი, 2022 - 31 დეკემბერი, 2023 პარტნიორი ორგანიზაცია: საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) ბიუჯეტი: 94,142.09 აშშ დოლარი   პროექტის მიზანი: პროექტის მიზა ...