ანგარიშები

საჯარო სკოლების დირექტორთა სერტიფიცირება - 2023

"სამართლიანი არჩევნები" საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მმართველობითი რგოლის ფორმირების პროცესებს განგრძობითად უწევს მონიტორინგს, რამდენადაც ობიექტურად წარმართული კონკურსის შედეგად, დამოუკიდებელი და პროფესიონალი კადრების საჯარო სკოლებში დირექტორად არჩევა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა საჯარო სკოლების დეპოლიტიზების მიზნის მისაღწევად.

გთავაზობთ ანგარიშს, რომელშიც აღწერილია 2022-23 წლებში საჯარო სკოლების დირექტორთა სერტიფიცირების პროცესი, გამოვლენილი ხარვეზები და მათი გამოსწორების მიზნით შემუშავებული რეკომენდაციები.

 

დოკუმენტის სრულად გასახსნელად და გადმოსაწერად დააკლიკეთ აქ