დასრულებული

არჩევნების მიმართ სანდოობის ხელშეწყობა

დონორი: ეროვნული ღვაწლი დემოკრატიისთვის - NED

პროექტის დასახელება: არჩევნების მიმართ სანდოობის ხელშეწყობა  

პროექტის ხანგრძლივობა: 01.06.2020-31.05.2021

ბიუჯეტი: 106,979 აშშ დოლარი

 

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია საქართველოში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების გამჭვირვალობის გაზრდა. უფრო კონკრეტულად კი, პროექტი მოიცავს სამ ძირითად მიზანს:

  • გამოავლინოს დამკვიდრებული საარჩევნო დარღვევები, საგამოძიებო ექსპერიმენტალური კვლევების საშუალებით იმ მეთოდების და ინსტრუმენტების იდენტიფიცირებით, რომელიც გამოიყენება ზეწოლის, ამომრჩეველთა ხმების მოსყიდვის, სახელმწიფო რესურსებით მანიპულაციის  მიზნით;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობების და მედია საშუალებების წარმომადგენელთა ცნობიერების ამაღლება საარჩევნო რეგულაციებსა და ვალდებულებებზე;
  • სტრატეგიული კომუნიკაციის განხორციელება გადაწყვეტილების მიმღებ ევროპელ პარტნიორებთან საარჩევნო საკითხებზე საადვოკატო ვიზიტებისა და დიპლომატიურ წარმომადგენლებთან ინფორმაციის გაცვლის გზით.   

 

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:

 

პროექტი მოიცავს საქმიანობების ერთობლიობას, რათა გააძლიეროს არჩევნების მიმართ ნდობა და წვლილი შეიტანოს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაში  2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს საქართველოში. ეს ყოველივე მოიცავს:

 

  • საგამოძიებო კვლევის გამოყენებას დამკვიდრებული დარღვევების და ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის პრაქტიკის შესასწავლად;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობების ცნობიერების ამაღლება და ისეთი საარჩევნო დარღვევების პრევენცია, როგორებიცაა: სახელმწიფო რესურსების გამოყენება და ზეწოლა;
  • საარჩევნო ერგულაციებთან დაკავშირებით მედიის წარმომადგენელთა ცნობიერების ამაღლება;
  • საერთაშორისო საზოგადოების რეგულარული ჩართულობა, მათ შორის საადვოკატო ვიზიტები, ძირითად ევროპულ დედაქალაქებში (ბერლინი და ბრიუსელი) სადამკვირვებლო საქმიანობების მხარდაჭერისთვის და ხელისუფლების ზეწოლის შესამცირებლად.