დასრულებული

მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი საჯარო ორგანოების გამჭვირვალობაში

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2007 - 15 ივნისი, 2007

პროექტის ბიუჯეტი: 44 855,50 აშშ დოლარი

განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა მონიტორინგი 61 მუნიციპალიტეტისა და 5 თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს სხდომებზე. დააკვირდა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობებს. პროექტის პარგლებში ჩატარდა 30 გამჭვირვალობის ტრენინგი და 57 საჯარო შეხვედრა, ასევე მონიტორინგი განხორციელდა საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით; გამოიცა ბროშურა \"ინფორმაციის თავისუფლება\", ასევე გაზეთის სახით გამოიცა და გავრცელდა მონიტორინგის შედეგები.