დასრულებული

სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ლიდერების ახალი თაობის გაძლიერება საქართველოში

 

დონორი: შავი ზღვის ფონდი რეგიონული თანამშრომლობისთვის 

კონტრაქტის ხანგრძლივობა: 11.2021 - 09.2022 

ბიუჯეტი: 58,721.80 აშშ დოლარი 

 

მიზნები: 

  • ადგილობრივი/რეგიონული სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტების გაძლიერება/შესაძლებლობების გაზრდა; 
  • მუნიციპალურ,Ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა; 
  • თბილისსა და რეგიონებში დაფუძნებულ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესება. 

აქტივობები:  

  • სამოქალაქო განათლების ვორქშოფები;
  • მცირე სათემო ინიციატივები; 
  • სტაჟირების პროგრამა საქართველოში მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში.