დასრულებული

სოციალური მედიის მონიტორინგი

ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო 2018 - 30 ოქტომბერი 2019

ბიუჯეტი: 125,320 ლარი

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

პროექტის მიზანი: არჩევნების კონტექსტში სოციალური მედიის გავლენის სისტემური შეფასებისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიური მიდგომების დანერგვის ხელშეწყობა.

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:

  • საპრეზიდენტო კანდიდატების, მათი წარმდგენი პოლიტიკური პარტიებისა და კამპანიის ოფიციალური გვერდების აქტივობა და მათი შესაბამისობა კანონმდებლობასთან;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეების მიერ „ფეისბუქზე“ აგიტაცია;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის და აჭარის ა/რ ორგანოების ოფიციალური „ფეისბუქ“-გვერდების მონიტორინგი;
  • ძირითადად დისკრედიტაციის მიზნით შექმნილი „ფეისბუქ“-გვერდების აქტივობა, მათი მოქმედების ტაქტიკა და ძირითადი მესიჯები.