მიმდინარე

ინფორმაციის სანდოობისა და ამომრჩეველთა გაძლიერება 2024 წლის საქართველოს არჩევნებისთვის

პროექტი:ინფორმაციის სანდოობისა და ამომრჩეველთა გაძლიერება 2024 წლის საქართველოს არჩევნებისთვის

დონორი: ღია ინფორმაციის პარტნიორობა (OIP)


ხანგრძლივობა: 2024 წლის 4 იანვარი – 2024 წლის 31 მაისი (5 თვე)


ბიუჯეტი: 23,506 GBP


პროექტის მიზნები: ამომრჩევლების, განსაკუთრებით ქართველი ახალგაზრდების, პოლიტიკური პარტიების მდედრობითი სქესის წევრების, სსო-ების წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტების გაძლიერება, რათა ჩამოაყალიბონ მოსაზრებები ონლაინ ინფორმაციის მანიპულაციის მავნე გავლენისგან და ხელი შეუწყონ უფრო მიუკერძოებელ საინფორმაციო გარემოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის.