პოლიტიკის დოკუმენტები

მინსკის კრიზისი რეგიონული გეოპოლიტიკური დინამიკის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) პოლიტიკისა და ევროკავშირის საპასუხო ქმედებების კონტექსტში

ფოტო: insider.com

 

წინამდებარე დოკუმენტის ფარგლებში, მინსკის კრიზისი განხილულია რეგიონული გეოპოლიტიკური დინამიკის, ევროკავშირის საპასუხო ქმედებების, აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ინიციატივისა და საქართველოზე ზეგავლენის ჭრილში. ამასთან, ხაზგასმულია ბელარუსში არსებული სიტუაციის მიმართ ევროკავშირის, EaP ქვეყნებისა და რუსეთის ინტერესი. დამატებით, მიმოხილულია მომავალში მოვლენების განვითარების შესაძლო სცენარები.