კვლევები

ქალი კოორდინატორების გამოწვევები არჩევნებში

ქალი კოორდინატორების გამოწვევები არჩევნებში

ბოლო წლების განმავლობაში, პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა მსოფლიოს მასშტაბით საგრძნობლად გაიზარდა. ამომრჩეველი და კანდიდატი ქალების პოლიტიკაში ჩართულობა დღესდღეობით იმაზე მაღალია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. მიუხედავად ამისა, ქალები კვლავ არასაკმარისად არიან წ ...

ანტიდასავლური კამპანია  საქართველოში: ახალი აქტორები, მეთოდები და გზავნილები

ანტიდასავლური კამპანია საქართველოში: ახალი აქტორები, მეთოდები და გზავნილები

საქართველოში ანტიდასავლური შინაარსის გზავნილები 2022 წელს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის, საქართველოს მხრიდან ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის განაცხადისა და კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ განსაკუთრებით მომძლავრდა. ქვეყნის დასავლელ ...

საქართველოში მიმდინარე დეზინფორმაციული გზავნილები, გამოწვევები და საპასუხო ზომები

საქართველოში მიმდინარე დეზინფორმაციული გზავნილები, გამოწვევები და საპასუხო ზომები

სოციალური მედიის, როგორც ინფორმაციის გაცვლისა და კომუნიკაციის საშუალების როლი და მნიშვნელობა მსოფლიოში და მათ შორის, საქართველოში მნიშვნელოვნად იზრდება. ვირტუალურ განზომილებაში სოცმედიის პლატფორმების დომინაცია იმის მიხედვით იცვლება, ვი ...

საზოგადოების დამოკიდებულება საარჩევნო პროცესების მიმართ

საზოგადოების დამოკიდებულება საარჩევნო პროცესების მიმართ

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობის წარმომადგენლობითი კვლევის შედეგებს არჩევნებთან დაკავშირებული პროცესების მიმართ დამოკიდებულებების შესახებ. კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა როგორც ზოგადად, არჩევნებში მონაწილეობის მიმართ დამოკიდ ...

საჯარო მოხელეების აგიტაცია სოციალურ ქსელებში

საჯარო მოხელეების აგიტაცია სოციალურ ქსელებში

თანამედროვე მსოფლიოში, სოციალური ქსელების გამოყენება პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისთვის დღითიდღე იზრდება. სოციალური მედიის პლატფორმები, ისეთები როგორიცაა ფეისბუქი და ტვიტერი, საარჩევნო კამპანიისას კანდიდატების მთავარ პლატფორმად გარდაიქმნა. სწორედ, ...

ელექტრონული ტექნოლოგიები არჩევნებში

ელექტრონული ტექნოლოგიები არჩევნებში

კვლევაში განხილულია თანამედროვე ტექნოლოგიების - ამომრჩეველთა აუთენტიფიკაცია/იდენტიფიკაციის დანერგვის პროცესი, ფუნქციონირება და შედეგები სომხეთის, მოლდოვის, ყირგიზეთისა და ალბანეთის მაგალითზე. გამოკვლეულია იმ სახელმწიფოთა პრაქტიკაც (ნიდერლანდები, გერმ ...

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიის და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიის და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში

წარმოდგენილ კვლევაში გაანალიზებულია სამართლებრივი ბაზა და საერთაშორისო სტანდარტები, ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული ღონისძიებები, რომლებიც ეხებოდა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ ბრძოლას. კვლევის მიზანი იყო საკანონმდებლო ბაზის კრ ...

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიისა და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები პანდემიისა და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში

კვლევის მიზანია, ერთი მხრივ საკანონმდებლო ბაზის კრიტიკული გაანალიზება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოს მთავრობის მიერ 2020 წლის განმავლობაში მიღებული რეგულაციების კონსტიტუციურ ...