კვლევები

სახალხო დამცველის პრაქტიკა პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის შესახებ „სამართლიანი არჩევნების“ დაცვის ქვეშ მყოფთა საქმეების ანალიზის მიხედვით

სახალხო დამცველის პრაქტიკა პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის შესახებ „სამართლიანი არჩევნების“ დაცვის ქვეშ მყოფთა საქმეების ანალიზის მიხედვით

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, გაანალიზებულია სახალხო დამცველის მიერ, „სამართლიანი არჩევნების“ დაცვის ქვეშ მყოფ იმ პირთა განცხადებებზე მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც საჯარო სექტორის სხვადასხვა დაწესებულებაში მათი შრომითი უფლებების შე ...

საარჩევნო კამპანიის  ფინანსური გამოწვევები  საქართველოში

საარჩევნო კამპანიის ფინანსური გამოწვევები საქართველოში

ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტის თანახმად, ხელმომწერი სახელმწიფოები, მათ შორის საქართველო, თანხმდებიან, უზრუნველყონ, რომ პოლიტიკური კამპანია ჩატარდეს სამართლიან და თავისუფალ ატმოსფეროში. ვენეციის კომისიის საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექს ...

სამთავრობო უწყებების სტრატკომების ფეისბუქგვერდების მონიტორინგის შედეგები

სამთავრობო უწყებების სტრატკომების ფეისბუქგვერდების მონიტორინგის შედეგები

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასა და სამინისტროებში სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტების აქტიურად ფორმირება 2018 წლიდან დაიწყო. გამონაკლისს წარმოადგენს თავდაცვის სამინისტრო, სადაც მსგავსი სტრუქტურული ქვედანაყოფი ჯერ კიდევ 2015 წელს შეიქმნა. ...

ქალი კოორდინატორების გამოწვევები არჩევნებში

ქალი კოორდინატორების გამოწვევები არჩევნებში

ბოლო წლების განმავლობაში, პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა მსოფლიოს მასშტაბით საგრძნობლად გაიზარდა. ამომრჩეველი და კანდიდატი ქალების პოლიტიკაში ჩართულობა დღესდღეობით იმაზე მაღალია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. მიუხედავად ამისა, ქალები კვლავ არასაკმარისად არიან წ ...

ანტიდასავლური კამპანია  საქართველოში: ახალი აქტორები, მეთოდები და გზავნილები

ანტიდასავლური კამპანია საქართველოში: ახალი აქტორები, მეთოდები და გზავნილები

საქართველოში ანტიდასავლური შინაარსის გზავნილები 2022 წელს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის, საქართველოს მხრიდან ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის განაცხადისა და კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ განსაკუთრებით მომძლავრდა. ქვეყნის დასავლელ ...

საქართველოში მიმდინარე დეზინფორმაციული გზავნილები, გამოწვევები და საპასუხო ზომები

საქართველოში მიმდინარე დეზინფორმაციული გზავნილები, გამოწვევები და საპასუხო ზომები

სოციალური მედიის, როგორც ინფორმაციის გაცვლისა და კომუნიკაციის საშუალების როლი და მნიშვნელობა მსოფლიოში და მათ შორის, საქართველოში მნიშვნელოვნად იზრდება. ვირტუალურ განზომილებაში სოცმედიის პლატფორმების დომინაცია იმის მიხედვით იცვლება, ვი ...

საზოგადოების დამოკიდებულება საარჩევნო პროცესების მიმართ

საზოგადოების დამოკიდებულება საარჩევნო პროცესების მიმართ

წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობის წარმომადგენლობითი კვლევის შედეგებს არჩევნებთან დაკავშირებული პროცესების მიმართ დამოკიდებულებების შესახებ. კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა როგორც ზოგადად, არჩევნებში მონაწილეობის მიმართ დამოკიდ ...

საჯარო მოხელეების აგიტაცია სოციალურ ქსელებში

საჯარო მოხელეების აგიტაცია სოციალურ ქსელებში

თანამედროვე მსოფლიოში, სოციალური ქსელების გამოყენება პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისთვის დღითიდღე იზრდება. სოციალური მედიის პლატფორმები, ისეთები როგორიცაა ფეისბუქი და ტვიტერი, საარჩევნო კამპანიისას კანდიდატების მთავარ პლატფორმად გარდაიქმნა. სწორედ, ...