პოლიტიკის დოკუმენტები

გენდერის შეცვლა - ბარიერი ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების რეალიზაციისთვის

გენდერის შეცვლა - ბარიერი ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების რეალიზაციისთვის

კვლევაში მიმოხილულია ტრანსგენდერი პირების გენდერის სამართლებრივი აღიარების საკანონმდებლო ნორმები საქართველოში და გაანალიზებულია ის სტანდარტები, რომლითაც ხელმძღვანელობენ სახელმწიფოები ჰუმანური და ადამიანის უფლებების პატივისცემის იდეაზე დაფუძნებული ...

Brexit-ის გავლენა საქართველოზე

Brexit-ის გავლენა საქართველოზე

პოლიტიკის დოკუმენტში განხილულია Brexit-ის შემდეგ ძალთა ბალანსის სავარაუდო გადანაწილება ევროკავშირში. კონკრეტულად, დოკუმენტი მიმოიხილავს სხვადასხვა სავარაუდო სცენარს, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირმა, როგორი იქნე ...

საარჩევნო დავები, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაუძლეველი პრობლემა

საარჩევნო დავები, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაუძლეველი პრობლემა

არჩევნების ხარისხის შეფასება ბევრი კრიტერიუმით შეიძლება და მათ შორის ერთ-ერთ კრიტერიუმს წარმოადგენს საარჩევნო დავების განხილვა და იმის ანალიზი, იძლევა თუ არა საჩივრების განხილვის პროცესი საარჩევნო დარღვევებზე ეფექტური რეაგირების შესაძლებლობას. საარჩე ...

საქართველოს ევროპეიზაციის გრძელვადიანი პერსპექტივები

საქართველოს ევროპეიზაციის გრძელვადიანი პერსპექტივები

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გაერთიანებაში ინტეგრაციის მაღალ საფეხურს წარმოადგენს, თუმცა, არა საბოლოოს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გაცხად ...

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეები

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეები

2018 წელი გამოხატვის თავისუფლებისათვის გამოწვევად შეგვიძლია შევაფასოთ. ერთგვარი ტენდენციის სახე მიიღო რეგრესულმა და თავისუფალი გამოხატვის შემზღუდველმა ინიციატივებმა, მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში. საზოგადოების მწვავე რეაქციის და ნეგატიური გამოხმაუ ...

10 წელი ბუქარესტის სამიტიდან: რატომ უნდა გააორმაგოს ნატო-მ ფსონი საქართველოზე

10 წელი ბუქარესტის სამიტიდან: რატომ უნდა გააორმაგოს ნატო-მ ფსონი საქართველოზე

3 ივლისს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ (ISFED) ბრიუსელის წამყვან კვლევით ორგანიზაციასთან, ევროპული პოლიტიკის ცენტრთან (European Policy Centre - EPC) ერთად უმასპინძლა ღონისძიებას „10 წელი ბუქარესტის სამიტიდან: ნატო- ...