პოლიტიკის დოკუმენტები

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) გადადებული სამიტი - საქართველოს მოლოდინებისა და შედეგების შეფასება.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) გადადებული სამიტი - საქართველოს მოლოდინებისა და შედეგების შეფასება.

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) რიგით მეექვსე სამიტის ჩატარება 2020 წლის 18 ივნისს ბრიუსელში იგეგმებოდა, თუმცა COVID-19-ის პანდემიიდან გამომდინარე, ფიზიკურად სამიტი 2021 წლის მარტში გაიმართება. სანაცვლოდ, 2020 წლის 18 ივნისს აღმოსავლეთ პარტნიორი ქვ ...

რატომ არის საჭირო გენდერული კვოტები?

რატომ არის საჭირო გენდერული კვოტები?

ქალთა სრული და ეფექტური მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში სახელმწიფოს მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მთავარი პირობა, თანასწორობის, მშვიდობისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების გარანტიაა. მიუხედავად იმისა, რომ გასული ათწლეულების განმავლობაში ...

ფემიციდი და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები საქართველოში

ფემიციდი და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები საქართველოში

ფემიციდი წარმოადგენს ძალადობის ერთ-ერთ ექსტრემალურ ფორმას, რომელიც არა მხოლოდ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, არამედ ქალის სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ტიპის დანაშაულები განსხვავდებიან ცალკეულ სოციალურ და კულტურულ რეალობაშ ...

გენდერის შეცვლა - ბარიერი ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების რეალიზაციისთვის

გენდერის შეცვლა - ბარიერი ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების რეალიზაციისთვის

კვლევაში მიმოხილულია ტრანსგენდერი პირების გენდერის სამართლებრივი აღიარების საკანონმდებლო ნორმები საქართველოში და გაანალიზებულია ის სტანდარტები, რომლითაც ხელმძღვანელობენ სახელმწიფოები ჰუმანური და ადამიანის უფლებების პატივისცემის იდეაზე დაფუძნებული ...

Brexit-ის გავლენა საქართველოზე

Brexit-ის გავლენა საქართველოზე

პოლიტიკის დოკუმენტში განხილულია Brexit-ის შემდეგ ძალთა ბალანსის სავარაუდო გადანაწილება ევროკავშირში. კონკრეტულად, დოკუმენტი მიმოიხილავს სხვადასხვა სავარაუდო სცენარს, თუ როგორ შეიძლება შეცვალოს საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირმა, როგორი იქნე ...

საარჩევნო დავები, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაუძლეველი პრობლემა

საარჩევნო დავები, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაუძლეველი პრობლემა

არჩევნების ხარისხის შეფასება ბევრი კრიტერიუმით შეიძლება და მათ შორის ერთ-ერთ კრიტერიუმს წარმოადგენს საარჩევნო დავების განხილვა და იმის ანალიზი, იძლევა თუ არა საჩივრების განხილვის პროცესი საარჩევნო დარღვევებზე ეფექტური რეაგირების შესაძლებლობას. საარჩე ...

საქართველოს ევროპეიზაციის გრძელვადიანი პერსპექტივები

საქართველოს ევროპეიზაციის გრძელვადიანი პერსპექტივები

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გაერთიანებაში ინტეგრაციის მაღალ საფეხურს წარმოადგენს, თუმცა, არა საბოლოოს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გაცხად ...

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეები

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხეები

2018 წელი გამოხატვის თავისუფლებისათვის გამოწვევად შეგვიძლია შევაფასოთ. ერთგვარი ტენდენციის სახე მიიღო რეგრესულმა და თავისუფალი გამოხატვის შემზღუდველმა ინიციატივებმა, მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში. საზოგადოების მწვავე რეაქციის და ნეგატიური გამოხმაუ ...