ანგარიშები

საქართველოს პარლამენტისა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2022 წლის შუალედური არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ანგარიში

საქართველოს პარლამენტისა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის შუალედური არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ანგარიში

2022 წლის 2 აპრილს საქართველოში პარლამენტისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართება. შესაბამისი საარჩევნო ოლქების ამომრჩევლები მაჟორიტარებს აირჩევენ. რუსთავი-გარდაბნის #12 საარჩევნო ოლქიდან საქართველოს პარლამენტის მაჟორი ...

პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანია ფეისბუქზე საქართველოს 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის

პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანია ფეისბუქზე საქართველოს 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის

საქართველოში, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მსგავსად, 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებსაც თან ახლდა კოვიდ-19-ის პანდემიის გავრცელება, რაც ზრდიდა საარჩევნო კამპანიაში სოციალური მედიის როლს. საარჩევნო კონტექსტში სოციალური ქსელის მნი ...

დისკრედიტაციული კამპანიის ტენდენციები 2018-2021  არჩევნები ფეისბუქზე

დისკრედიტაციული კამპანიის ტენდენციები 2018-2021 არჩევნები ფეისბუქზე

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2018 წლიდან სოციალურ მედიაში მიმდინარე კამპანიებს არჩევნების კონტექსტში აკვირდება. წინამდებარე ანგარიშში შედარებულია უკანასკნელი სამი საერთო ეროვნული არჩევნების - 2018 წლის საპრეზიდენტო, ...

2020-2021 წლის არჩევნებზე სოციალურ მედიაში მიმდინარე კამპანია ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში

2020-2021 წლის არჩევნებზე სოციალურ მედიაში მიმდინარე კამპანია ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში

2018-2021 წლებში საერთო ეროვნულ არჩევნებზე სოციალური მედიის უწყვეტი მონიტორინგით გამოვლენილი მიგნებები მიუთითებს, რომ ამომრჩეველთა ქცევასა და მათ განწყობებზე ზემოქმედებისათვის პოლიტიკური პარტიები და ანონიმური შიდა და გარე აქტორები ძალისხმევას არ იშურ ...

ოპოზიციური უმრავლესობის მქონე მუნიციპალიტეტების საკრებულოების მუშაობაზე დაკვირვება

ოპოზიციური უმრავლესობის მქონე მუნიციპალიტეტების საკრებულოების მუშაობაზე დაკვირვება

2021 წლის მუნიციპალურ ორგანოთა არჩევნების შედეგად, მმართველმა პარტიამ რამდენიმე თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა. ეს მუნიციპალიტეტებია: თვითმმართველი ქალაქები - რუსთავი და ბათუმი, თვითმმართველი თემები - ზუგდიდი, სენაკი, მარტვილი ...

ტიკტოკი - პროპაგანდის ახალი ეკოსისტემა

ტიკტოკი - პროპაგანდის ახალი ეკოსისტემა

ISFED-ი პირველი ორგანიზაციაა საქართველოში, რომელმაც ტიკტოკის პლატფორმაზე წინასაარჩევნოდ მიმდინარე ტენდენციები და საინფორმაციო მანიპულაციები შეისწავლა. ანგარიშში წარმოდგენილია 2 აგვისტოდან 6 ნოემბრამდე პერიოდში აქტიური, ტიკტოკის 63 არხის ანალიზის შედე ...

2021 წლის არჩევნები - პროპაგანდისტული ნარატივები Facebook-ზე

2021 წლის არჩევნები - პროპაგანდისტული ნარატივები Facebook-ზე

ანგარიშში წარმოდგენილია 2021 წლის 1 სექტემბრიდან 6 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში პროპაგანდისტული ნარატივების გამავრცელებელი გზავნილების რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზი იმ ფეისბუქგვერდებზე, რომლებსაც სულ მცირე ხუთი ათასი გამომწერი ჰყავდათ და ამ პერიოდი ...

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოების არჩევნები გლობალური პანდემიის ფონზე ჩატარდა, რომელიც კვლავ გამოწვევას წარმოადგენდა როგორც არჩევნების ორგანიზების, ასევე, ამომრჩეველთა და საარჩევნო პროცესის მონაწილე სხვა აქტორთა უფლებების რეალიზებისთვის. არჩევნებს ...