დასრულებული

მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი საჯარო ორგანოების გამჭვირვალობაში

მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი საჯარო ორგანოების გამჭვირვალობაში

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2007 - 15 ივნისი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 44 855,50 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა მონიტორინგი 61 მუნიციპალიტეტისა და 5 თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს სხდომებზე. დააკვირდა ადგ ...

საქართველო - სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება

საქართველო - სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2007 - 30 აპრილი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 33 900,00 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში გაიმართა საერთო კრება, ჩატარდა ორი გამგეობის სხდომა და სტრატეგიული დაგეგმარების სემინარი; განახლდ ...