დასრულებული

საქართველო 2007  საარჩევნო ადმინისტრაციის მონიტორინგი

საქართველო 2007 საარჩევნო ადმინისტრაციის მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2007 - 8 იანვარი, 2008 პროექტის ბიუჯეტი: 34 673,70 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია აკვირდებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საოლქო საარჩევნო კომისიების ყოველდღიურ საქმ ...

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობა

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობა

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივნისი, 2007 - 31 დეკემბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 70 816,00 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" ჩაატარა 73 საჯარო შეხვედრა, 60 სემინარი \"მე ხმას ვაძლევ პირველად\", ...

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 2 ფაზა

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 2 ფაზა

პროექტის ხანგრძლივობა: ოქტომბერი, 2007 - დეკემბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 28 652,00 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია აკვირდებოდა სპეციალური ჯგუფების მუშაობას, მონაცემების შეგროვებას და შემდეგ ამ მონაცემების ერთ ...

ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანია

ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანია

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 დეკემბერი, 2007 - 31 დეკემბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 39 154,79 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ გაავრცელა ამომრჩეველთა ინფორმირებისათვის დამზადებული პოსტერები და ლიფლეტები; ორგანიზება გაუკეთა საჯარო სტე ...

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობა

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობა

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივნისი, 2007 - 31 დეკემბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 70 816,00 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" ჩაატარა 73 საჯარო შეხვედრა, 60 სემინარი \"მე ხმას ვაძლევ პირველად\", ...

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 1 ფაზა

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 1 ფაზა

პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2007 - ოქტომბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 31 569,90 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა ამომრჩეველთა განათლების კამპანია, ორგანიზება გაუკეთა საჯაროს სტენდებს საქართველოს ყველა საარჩევნ ...

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 1 ფაზა

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 1 ფაზა

პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2007 - ოქტომბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 31 569,90 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა ამომრჩეველთა განათლების კამპანია, ორგანიზება გაუკეთა საჯაროს სტენდებს საქართველოს ყველა საარჩევნ ...

2006 წლის 5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო კომისიების მიერ გაწეული ხარჯების გამჭვირვალობა

2006 წლის 5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო კომისიების მიერ გაწეული ხარჯების გამჭვირვალობა

პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი, 2007 - სექტემბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 31 958,80 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა მონიტორინგი ცენტრალური და საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ გაწეულ ხარჯებზე. კომისიებიდან გამოთხ ...