დასრულებული

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობა

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობა

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივნისი, 2007 - 31 დეკემბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 70 816,00 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" ჩაატარა 73 საჯარო შეხვედრა, 60 სემინარი \"მე ხმას ვაძლევ პირველად\", ...

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 1 ფაზა

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 1 ფაზა

პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2007 - ოქტომბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 31 569,90 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა ამომრჩეველთა განათლების კამპანია, ორგანიზება გაუკეთა საჯაროს სტენდებს საქართველოს ყველა საარჩევნ ...

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 1 ფაზა

საქართველო 2008 წლის არჩევნები: ამომრჩეველთა სიების გაუმჯობესება. 1 ფაზა

პროექტის ხანგრძლივობა: სექტემბერი, 2007 - ოქტომბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 31 569,90 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა ამომრჩეველთა განათლების კამპანია, ორგანიზება გაუკეთა საჯაროს სტენდებს საქართველოს ყველა საარჩევნ ...

2006 წლის 5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო კომისიების მიერ გაწეული ხარჯების გამჭვირვალობა

2006 წლის 5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო კომისიების მიერ გაწეული ხარჯების გამჭვირვალობა

პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი, 2007 - სექტემბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 31 958,80 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა მონიტორინგი ცენტრალური და საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ გაწეულ ხარჯებზე. კომისიებიდან გამოთხ ...

მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი საჯარო ორგანოების გამჭვირვალობაში

მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი საჯარო ორგანოების გამჭვირვალობაში

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მარტი, 2007 - 15 ივნისი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 44 855,50 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: ორგანიზაციამ განახორციელა მონიტორინგი 61 მუნიციპალიტეტისა და 5 თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს სხდომებზე. დააკვირდა ადგ ...

საქართველო - სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება

საქართველო - სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2007 - 30 აპრილი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 33 900,00 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში გაიმართა საერთო კრება, ჩატარდა ორი გამგეობის სხდომა და სტრატეგიული დაგეგმარების სემინარი; განახლდ ...