დასრულებული

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები საგანგებო მდგომარეობის დროს

დემოკრატია და ადამიანის უფლებები საგანგებო მდგომარეობის დროს

დონორი: საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი ხანგრძლივობა: 21 მაისი, 2020 – 21 დეკემბერი, 2020 პარტნიორი ორგანიზაციები: საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) და ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC) ბიუჯეტი: 55,000 აშშ დოლარი („სამართლიანი არ ...

საქართველოს პროგრესის შეფასება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2020 წლის 20 შედეგის განხორციელებაში

საქართველოს პროგრესის შეფასება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2020 წლის 20 შედეგის განხორციელებაში

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2019 - 15 დეკემბერი, 2020 ბიუჯეტი: ₾ 178,413 (სამართლიანი არჩევნების ბიუჯეტი - ₾ 48,000) პროექტის მიზანი: საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გაძლიერება აღმოსავ ...

სამართლიანი არჩევნები საქართველოსთვის

სამართლიანი არჩევნები საქართველოსთვის

ხანგრძლივობა: 1 იანვარი, 2020 - 31 დეკემბერი, 2021 ბიუჯეტი: 200,000 ევრო დონორი: ევროკომისია პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველყოფა საარჩევნო პროცესების მონიტორინგის, საარჩევნო რეფორმის ხელშე ...

პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს გაძლიერება დემოკრატიისთვის საქართველოში

პოლიტიკური და საარჩევნო გარემოს გაძლიერება დემოკრატიისთვის საქართველოში

ხანგრძლივობა - თებერვალი, 2016 - 31 მარტი 2019 ბიუჯეტი - 1 385 000 აშშ დოლარი დონორი: შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის მიზანი: შეაფასოს საარჩევნო გარემო და პოლიტიკურ პროცესები სანდო მეთოდოლოგის გამოყენე ...

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ანგარიშვალდებულების, სამართლიანობისა და რეფორმების ხელშეწყობა არჩევნებში (FAIR Elections)

ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო, 2019 - 31 მარტი, 2022 ბიუჯეტი: 1,499,953.3 აშშ დოლარი დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) პროექტის მიზანი: თანასწორი, თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო და პოლი ...

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა

დემოკრატიული საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერა დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის– NED ხანგრძლივობა: 1 აპრილი, 2019 – 31 ივლისი, 2020 ბიუჯეტი: 100,930 აშშ დოლარი პროექტის მიზანი: საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესე ...

არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა საარჩევნო რეფორმაში

არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა საარჩევნო რეფორმაში

ხანგრძლივობა: 1 თებერვალი, 2018 – 14 სექტემბერი, 2018 ბიუჯეტი: 37,271 აშშ დოლარი პროექტის მიზანი: ხელი შეუწყოს საქართველოში საარჩევნო რეფორმის სამართლიანობასა და გამჭვირვალობას; ხელი შეუწყოს სამო ...

სოციალური მედიის მონიტორინგი

სოციალური მედიის მონიტორინგი

ხანგრძლივობა: 1 აგვისტო 2018 - 30 ოქტომბერი 2019 ბიუჯეტი: 125,320 ლარი დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში პროექტის მიზანი: არჩევნების კონტექსტში სოციალური მედიის გავლენის სისტემური შეფასებისა და მონიტორინგის მეთოდოლოგიურ ...