დასრულებული

ამომრჩევლთა ნდობის განმტკიცება საარჩევნო პროცესთან მიმართებაში

ამომრჩევლთა ნდობის განმტკიცება საარჩევნო პროცესთან მიმართებაში

პროექტის ხანგრძლივობა: მაისი - ივნისი, 2008 პროექტის ბიუჯეტი: 56 999.24 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტი ერთობლივად განახორციელა ორმა ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ: საქართველოს ახალგაზრდა იურისთა ასოციაციამ (GYLA) და ს ...

\"მე ხმას ვაძლევ პირველად\"

\"მე ხმას ვაძლევ პირველად\"

პროექტის ხანგრძლივობა: 2008 წლის, 8 თებერვალი - 2008 წლის, 8 მაისი პროექტის ბიუჯეტი: 19 047 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: ტრენინგები ორგანიზაციის ტრენერთათვის; ჩატარდა 100 ერთსაათიან ტრენინგები მათთვის, ვისაც პირველად მიეცათ საშუალ ...

2008 წლის არჩევნები, ინფორმირებული ამომრჩევლები

2008 წლის არჩევნები, ინფორმირებული ამომრჩევლები

პროექტის ხანგრძლივობა: მარტი - მაისი, 2008 წელი პროექტის ბიუჯეტი: 111 000 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" განახორციელა ხმების პარალელური დათვლა და 2008 წლის, 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების, არჩევნების დღის მონი ...

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით

დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 აპრილი 2008 პროექტის ბიუჯეტი: 1 283 852 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტი განხორციელდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან პარტნიორობით. პროექტი შედგებოდა სამი ფაზისაგან: ამომრჩეველთა ინფ ...

2008 წლის სამართლიანი არჩევნები და ინფორმირებული ამომრჩევლები

2008 წლის სამართლიანი არჩევნები და ინფორმირებული ამომრჩევლები

პროექტის ხანგრძლივობა: დეკემბერი, 2007 - თებერვალი 2008 პროექტის ბიუჯეტი: 66 741,40 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" განახორციელა ხმების პარალელური დათვლა და არჩევნების დღის მონიტორინგი. ორგანიზაციის დამკვირვებლებს ...

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები: ადგილობრივ და მიუკერძოებელ დამკვირვებელთა უნარჩვევების გაძლიერება

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები: ადგილობრივ და მიუკერძოებელ დამკვირვებელთა უნარჩვევების გაძლიერება

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 დეკემბერი, 2007 - 31 იანვარი 2008 პროექტის ბიუჯეტი: 62 500,00 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" მოახდინა ადგილობრივი დამკვირვებლების დატრენინგება არჩევნებისათვის, ასევე ჩაატარა ტრენერთა ტრენ ...

საქართველო 2007  საარჩევნო ადმინისტრაციის მონიტორინგი

საქართველო 2007 საარჩევნო ადმინისტრაციის მონიტორინგი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ოქტომბერი, 2007 - 8 იანვარი, 2008 პროექტის ბიუჯეტი: 34 673,70 ევრო განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია აკვირდებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საოლქო საარჩევნო კომისიების ყოველდღიურ საქმ ...

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობა

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობა

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 ივნისი, 2007 - 31 დეკემბერი, 2007 პროექტის ბიუჯეტი: 70 816,00 აშშ დოლარი განხორციელებული საქმიანობები: პროექტის ფარგლებში \"სამართლიანმა არჩევნებმა\" ჩაატარა 73 საჯარო შეხვედრა, 60 სემინარი \"მე ხმას ვაძლევ პირველად\", ...